Технологічні регламенти

Розробка технологічних регламентів

 

Технологічний регламент – є основним технічним документом підприємств, які надають послуги з централізованого питного водопостачання (та водовідведення). Він вміщує повний детальний опис технологічного процесу виробництва питної води та показники якості. Зокрема, характеристики системи водопостачання в цілому та її окремих частин, очисних споруд, насосних станцій, розподільної мережі та її окремих частин, робочу програма, порядок та періодичність виробничого контролю та інші важливі показники.

Затверджений та узгоджений з усіма необхідними установами технологічний регламент повинен точно виконуватися експлуатуючими службами, він є підставою для виконання всіх видів робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту, технологічного, фізико-хімічного і бактеріологічного контролю за роботою всього водоочисного комплексу та його окремих елементів.

Дотримання усіх вимог технологічного регламенту є обов’язковим для всього обслуговуючого персоналу, оскільки це забезпечує належну якість наданих послуг, оптимальність усіх стадій технологічного процесу, запобігання пошкодження споруд та обладнання, безпечність експлуатації, виконання встановлених вимог з охорони праці, зведення до мінімуму можливості виникнення аварійних ситуацій тощо.

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг № 279 від 10.08.2012 р. (розділ 3.4.1) суб’єкти господарювання, які здійснюють централізоване водопостачання, повинні мати технологічний регламент з експлуатації споруд та мереж централізованого водопостачання, затверджений керівником суб’єкта господарювання.

Необхідність розробки технологічного регламенту передбачена і у ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною (п. 3.10): «Виробництво питної води здійснюється за нормативно-технічним документом  та  відповідно до технологічного регламенту  або  іншого  документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, що пройшли державну санітарно-епідеміологічну   експертизу   та   отримали  позитивний висновок».

Технологічні регламенти підлягають перегляду і затвердженню не рідше ніж один раз на п’ять років.

Ми можемо розробити технологічні регламенти систем водопостачання або їх окремих елементів, водоочисних споруд, розподільних мереж та ін. Підготовлені нами регламенти застосовуються на багатьох підприємств водопостачання України.

 

За детальнішою інформаціє можна звертатись до співробітників інституту за тел./факс (044) 248-23-23; e-mail: info@nikti.org.ua