Схеми оптимізації

Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення

Схеми оптимізації є ключовим короткостроковим програмним документом, який визначає основні напрями розвитку окремих систем водопостачання і водовідведення районів, областей, регіонів і окремих міст.

Крім того, схеми оптимізації є важливим документом для ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, оскільки дозволяє планувати інвестування програм розвитку систем централізованого водопостачання та водовідведення.

Невід’ємною частиною, яка виконується при розробці схеми оптимізації є її фінансова модель. Вона включає не тільки перелік конкретних заходів, але і визначає джерела їх фінансування. При цьому проводиться оцінка матеріально-технічних, трудових, а головне фінансових ресурсів (з визначенням обсягів фінансових вкладення за джерелами фінансування та оцінкою реальних можливостей ресурсного забезпечення виконання заходів за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших джерел), необхідних для виконання програми.

У процесі розробки схем оптимізації систем водопостачання/водовідведення визначаються найбільш значимі показники (економічні, соціальні, екологічні), які передбачається досягти в результаті реалізації заходів, і проводиться їх оцінка з урахуванням офіційних статистичних показників найближчого від початку виконання схеми звітного року.

Економічні показники пов’язані з раціональним використанням матеріальних, енергетичних і інших ресурсів. Фактично їх можна було б звести до одного показника – собівартість послуг з виробництва питної води та очищення стоків, тому, наприклад, економія електроенергії і скорочення витрат води приводять в остаточному підсумку до зниження її вартості.

З іншого боку, показник собівартості недостатньо показовий, оскільки на його величину сильно впливають такі фактори, як доступність джерел якісної води, використовувані технології очищення, довжина розподільних водоводів і мереж, чисельність населення, що обслуговується і т.п.

Скорочення непродуктивних витрат і втрат питної води в системах водопостачання досягається шляхом зниження обсягів витоків і неврахованих втрат води.

На ефективність використання електроенергії, яка оцінюється за її питомими затратами, перш за все впливають нераціональне використання електроенергії насосним і компресорним устаткуванням і відсутність оптимальних режимів в системах розподілу води.

Зниження собівартості підготовки води досягається також за рахунок впровадження сучасних ефективних реагентів, вдосконалення технологічних процесів очищення, оптимізації схем водопостачання міст і т.д.

Ще одна складова зниження собівартості послуг пов’язана зі зменшенням кількості аварійних відключень та їх тривалості. Це досягається шляхом створення сучасного ремонтного парку, оснащеного спеціальним обладнанням, машинами, інструментами і т.п.

Соціальний ефект від створення систем розвитку обумовлений можливістю створення нових робочих місць, підключення нових абонентів, збільшення охоплення населення послугами водопостачання та водовідведення.

Екологічні результати будуть відображатися в поліпшенні стану навколишнього природного середовища внаслідок скорочення обсягів скидання стічних вод, що не відповідають встановленим нормативам. Цьому також сприятиме впровадження систем обробки промивних вод на всіх існуючих водоочисних станціях.

Ще один важливий аспект схеми оптимізації – надання значної уваги якості води, яка очищається, відповідним нормативним документам. Крім того,  велике значення має надійність всієї системи водопостачання/водовідведення, що враховується схемами оптимізації.

Тільки комплексний системний підхід дозволить вирішити зазначену проблему в найкоротші терміни з мінімальними витратами ресурсів.

Розробка схеми оптимізації включає наступні основні етапи:

  • збір вихідних даних;
  • гідравлічний розрахунок систем розподілу води;
  • аналіз ефективності, надійності і економічності робочих вузлів систем, виявлення їх основних недоліків та «вузьких місць»;
  • розробка рекомендацій по збільшенню надійності функціонування систем водопостачання/водовідведення, поліпшенню якості їх послуг, забезпечення раціонального використання матеріальних, енергетичних та інших ресурсів; систематизація заходів по їх значущості і часу реалізації;
  • оцінка вартості виконання заходів; визначення індикаторних показників досягнення основної мети схеми оптимізації; розробка фінансової моделі забезпечення реалізації заходів, передбачених схемою оптимізації.

Збір вихідних даних необхідний для отримання максимально об’єктивної всебічної інформації про стан систем водопостачання/водовідведення, а також підприємства, яке здійснює їх експлуатацію.

На основі гідравлічного розрахунку, який проводитиметься за відповідною методикою, визначаються заходи щодо вдосконалення та оптимізації розподільної системи з урахуванням нерівномірності водорозбору в різні періоди року і в різні години доби.

Аналіз ефективності, надійності і економічності роботи системи, а також виявлення «вузьких місць» здійснюється для визначення найбільш проблемних питань розвитку системи, які ставлять під загрозу якість питної води, надійність надання послуг водопостачання/водовідведення, екологічну безпеку в регіоні. Першочерговими, як правило, є заходи щодо усунення основних недоліків.

Розробка рекомендацій по збільшенню надійності функціонування систем водопостачання/водовідведення, поліпшення якості послуг, забезпечення раціонального використання матеріальних, енергетичних та інших ресурсів проводиться на підставі виявлених основних недоліків систем. Перелік заходів на перспективу формується на основі вітчизняного і світового досвіду розвитку систем водопостачання та водовідведення.

Після розробки узагальненого переліку заходів з розвитку систем водопостачання/водовідведення, проводиться їх систематизація по основних напрямах:

  • Підвищення якості питної води, що подається споживачам;
  • Збільшення надійності систем водопостачання/водовідведення; поліпшення якості їх послуг;
  • Зменшення негативного антропогенного впливу підприємств водопостачання та водовідведення на навколишнє середовище;
  • Підвищення ефективності використання матеріальних, енергетичних та інших ресурсів;
  • Наукове і проектне забезпечення реалізації заходів.

Конкретні заходи, які передбачаються в схемі оптимізації, групуються в рамках одного з напрямків (піднапрямів), що дозволяє таким чином отримати структурований перелік заходів. Систематизація заходів щодо значущості та часу здійснення необхідна для створення реального плану їх реалізації.

Оцінка вартості виконання заходів проводиться на підставі будівельних та інших норм, комерційних пропозицій фірм-постачальників обладнання, встановлених державою цін на вартість розробки проектно-кошторисної документації, кошторисної частини існуючих проектів та ін.

Для кожного із заходів визначаються індикаторні показники (економічні, соціальні, екологічні), які повинні бути досягнуті в результаті їхнього виконання. Фінансове забезпечення виконання всіх заходів відбувається за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел.

На договірних засадах інститутом розробляються схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення. На даний час нашим інститутом розроблено/розробляються наступні схеми оптимізації для міст: Харків, Одеса, Кривий Ріг, Севастополь, Полтава, Черкаси, Суми,  Житомир, Кіровоград,  Кременчук, Рівне, Біла Церква, Іллічівськ,  Миргород, Чугуїв, Кролевець, Полонне, Путивль, Погребище, Буринь, Липовець, Недригайлів.

За детальнішою інформацією звертайтесь до співробітників інституту за тел./факс (044) 248-23-23; e-mail: info@nikti.org.ua