Розробка нормативів

На вимогу часу у відділі приділяється також значна увага роботі з нормо творчості. Пріоритетними в цьому напрямку є:

  • Розробка технологічних регламентів для підприємств з водовідведення та очищення стічних вод;
  • Розробка місцевих правил приймання стічних вод підприємств до систем централізованого водовідведення;
  • Розробка нормативних та методичних документів для підприємств каналізаційного господарства.