Технологія

Основним напрямком діяльності відділу є технологічний. У відділі проводяться роботи з розробки та актуалізації технологічних прийомів очищення стічних вод і обробки та утилізації утворюваних осадів.

Враховуючи особливості сьогоднішнього стану систем збирання, відведення та очищення стічних вод в роботах цього сегменту діяльності відділу на перший план вийшли роботи з:

  • Розробки та впровадження методів інтенсифікації роботи існуючих каналізаційних очисних споруд з метою економії енергетичних ресурсів та забезпечення нормативної якості очищення стічних вод;
  • Розробки та впровадження нових технологічних прийомів очищення стічних вод;
  • Розробки та впровадження комбінованих технологій очищення стічних вод для станцій різної продуктивності;
  • Розробки та впровадження нових технологічних прийомів обробки та утилізації осадів;
  • Розробки і впровадження технологій отримання енергоресурсів за рахунок деструкції органічних речовин осадів стічних вод.