Задачі

Інститут передбачає реалізацію наступних задач:

 • водопідготовка (розроблення нових методів, технологій, обладнання з очищення природної води для питного водопостачання);
 • очищення стічних вод (удосконалення існуючих і створення нових технологічних процесів, споруд,  обладнання очищення стічних вод);
 • міський електротранспорт (участь у створенні нових видів рухомого складу, розроблення технологічного і діагностичного обладнання, засобів автоматизації та контролю для технологічного обслуговування та ремонту рухомого складу, проведення його випробувань (трамвай, тролейбус));
 • санітарне очищення та благоустрій міст (розроблення нових технологічних схем, машин, механізмів для видалення побутових відходів, прибирання та благоустрою територій);
 • стандартизація та нормування в житлово-комунальному господарстві.

 

Для підгалузей ЖКГ:

 • роботи по створенню енерго- та теплозберігаючих технологій і обладнання; використанню альтернативних джерел енергії;
 • розроблення нормативно-правової та методичної  документації;
 • комплексне виконання робіт (передпроектні дослідження, розробка і реалізація проектів, авторський супровід і тощо)  з розробки та впровадження технологій і обладнання на нових або реконструйованих об’єктах ЖКГ;
 • роботи з удосконалення економічної діяльності підприємств ЖКГ (розробка тарифів, експертиза тарифів, навчання персоналу тощо);
 • роботи з удосконалення системи управління підприємств ЖКГ;
 • розроблення програм реформування та розвитку окремих підприємств ЖКГ, міст, регіонів, підгалузей ЖКГ;
 • участь у виконанні науково-технічного забезпечення діючих державних програм;
 • розробка інвестиційних проектів для підприємств ЖКГ;
 • розробка проектно-кошторисної документації для окремих об’єктів ЖКГ.
 • роботи з охорони праці

Інформаційно-представницька діяльність

 • організація і проведення міжнародного конгресу «ЕТЕВК»
 • систематична публікація науково-технічних матеріалів;
 • участь у семінарах, конференціях, конгресах, виставках;
 • надання допомоги у проведенні різноманітних інформаційних заходів      (семінарів, конференцій тощо).