Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції

Суб’єкти Повноваження
Національне антикорупційне бюро України
Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»
від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII
Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчиненні вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.
Національна поліція України
Закон України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р.
№ 580-VIII
Національна поліція забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції, порушень законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в центральному органі управління Національної поліції, територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління.
Прокуратура України
Закон України «Про прокуратуру»
від 14.10.2014 № 1697- VII
Єдина система, яка в порядку, передбаченому Законом “Про прокуратуру”, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.
Національне агентство з питань запобігання корупції
Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VIII
Центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію антикорупційної політики.