Системи водопостачання

Розробка регіональних або місцевих програм розвитку систем водопостачання

 

Програма розвитку систем водопостачання та водовідведення – це фактично довгостроковий стратегічний план дій, призначений для виведення підприємств кризового стану, досягнення задовільного функціонування і подальшого сталого розвитку. Розробка таких програм передбачена Законом України «Про питну воду і питне водопостачання».

Підготовка Програми базуються на комплексному підході і включає наступні структурні елементи:

– всебічний аналіз сучасного стану систем (технологічно-технічний, фінансово-економічний, організаційно-правовий, система управління та ін.);

– систему таблиць із списком заходів, систематизованих з урахуванням пріоритетності та реальних строків їх виконання, направлених на відновлення і подальший розвиток системи. Передбачувані Програмою заходи направлені не тільки на вирішення технологічних або експлуатаційних завдань, але й на удосконалення організаційної структури, системи управління, тарифної політики тощо. Для кожного з заходів визначається вартість реалізації. класифікація

– фінансову модель, де визначено джерела та вартість фінансування заходів за роками реалізації Програми.

В залежності від рівня програми відповідні документи можуть бути підготовлені по встановленій формі для затвердження Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, місцевими органами самоврядування.

За нашою участю було підготовлено та прийнято у встановленому порядку такі програми, як  «Реформування та розвитку житлово-комунального господарства», «Питна вода України», «Питна вода Криму», «Розвитку і реформування систем водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області», «Розвитку систем водопостачання та водовідведення м. Одеса», «Питна вода Криму по м. Севастополь» та ін.

За детальнішою інформацією  звертайтесь до співробітників інституту за  тел./факс (044) 248-23-23; e-mail: info@nikti.org.ua