ДБН

Державні будівельні норми

ДБН В.2.3-18-2007 Споруди транспорту. Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування. Чинний від 2008-07-01